group-enr-blog.fr

Skip to content

GROUP'Enr

Accueil

gmai


reddit croatia


ir paneli akcija


prljavo kazalište tekstovi


oddsportal


poklon majci


knjižnice grada zagreba popis


foto nagradna igra


srednja škola brač


njuškalo rabljeni traktori univerzal


 • Plaće u javnim službama | | MRMSOSP - Unapređivanje
  Osnovica za izračun bruto plaća u javnim i državnim službama iduće će godine rasti za 3 posto od siječnja i još dodatnih 2 posto od rujna. To znači da će neto plaće zaposlenih u javnim i državnim službama u rujnu 2019. biti veće od 3,9 do 5,1 posto u odnosu na ovu godinu.
 • Novosti :: SSZSSH
  Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru. Petak, 31.01.2020. Za državne službenike i namještenike te službenike u namještenike u javnim službama osnovica za obračuna plaće je za 2020. propisana odgovarajućim kolektivnim ugovorima.Njihov pregled tijekom 2020. godine dan je u tablici. O promjenama tih kolektivnih ugovora pisano je u članku Promjena kolektivnih ugovora u
 • Zakon o plaćama u javnim službama - Zakon.hr
  I. OSNOVNE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju načela za određivanje plaća službenika i namještenika u javnim službama. Članak 2. Javne službe u smislu ovoga Zakona jesu: javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno
 • Plaće u javnim službama | | MROSP - Unapređivanje zaštite
  Potpisom ovoga Dodatka II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, br. 128/17, 47/18, 2/19 i 123/19, u daljnjem tekstu: Dodatak), ugovorne strane suglasno utvrđuju promjenu u isplati ugovorenih prava koja se odnose na uvećanje osnovice za izračun plaće. Članak 2.
 • Osnovica plaće u javnim službama za 2019. godinu izračun plaće u javnim službama
  3.2 Obračun plaća javnim službenicima i namještenicima. Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec. Plaće i druga materijalna prava javnih službenika uređena su Zakonom o plaćama u javnim službama (NN 27/2001, 39/2009), koji propisuje da plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je
 • Obračun plaća javnim službenicima i namještenicima
  (1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će osnovica za izračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama za 2020. godinu iznositi kako slijedi: – od 1. siječnja 2020. do 31. svibnja 2020. godine 5.809,79 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za siječanj 2020., a koja se isplaćuje u
 • Zašto neki misle da su u javnim službama plaće - visoke
  Radni odnos za poslove u javnoj službi zasniva se ugovorom o radu, a sastavni dio tog ugovora mora biti i plaća. Plaću službenika i namještenika sukladno Zakonu o plaćama u javnim službama (Narodne novine, br. 27/01 i 39/09) čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za
 • MojPosao.net - Kalkulator za izračun plaće (Bruto u Neto i
  neće doći do primjene povećanja osnovice za izračun plaće u javnim službama koje je ugovoreno za razdoblje od 1.6.2020. i od 1.10.2020. Sukladno navedenom, od 1.6.2020. do 31.12.2020., osnovica za izračun plaća zaposlenih u javnim službama iznosi 5.809,79 kn mjesečno, a od 1.1.2021. osnovica za izračun plaće iznosi 6.044,51 kn.
 • Vlada prihvatila Sporazum o osnovici za izračun plaće u
  Stranke su postigle Sporazum da će se osnovica za plaće u javnim službama povećati za 3% (tri posto) počevši od 1. siječnja 2019. godine i nadalje dodatno za 2% (dva posto) počevši od 1. rujna 2019. godine.
 • Osnovice za obračun plata u javnim službama i državnim
  Nakon što prođe ugovoreni vremenski period povećanja plaća sukladno prethodno navedenom, a prema novom Dodatku TKU, o visini osnovice za izračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama za 2021. godinu, ugovorne strane će pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2021. godinu i ugovoriti je dodatkom TKU-a, pri čemu će se, između ostaloga
 • RRiF
  Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama. Osnovica za plaće u javnim službama povećati će se za: 3% - počevši od 1. siječnja 2019. godine, 2% - počevši od 1. rujna 2019. godine. Napomena Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
 • Osnovice za obračun plaće u javnom i državnom sektoru
  Plaće i druga materijalna prava javnih službenika uređena su Zakonom o plaćama u javnim službama (NN 27/2001, 39/2009), koji propisuje da plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.