group-enr-blog.fr

Skip to content

GROUP'Enr

Accueil

varaždin hr


zakon o zaštiti na radu (nn 71/14; 118/14; 154/14; 94/18 i 96/18)


www.ktc.hr nagradna igra 2018


uriage akcija


ideje za poklon tetama u vrtiću


igre milijunaš


crolist zadar gradska knjižnica


big tits


loto današnje izvlačenje


lonia nagradna igra 2019


 • IZVJEŠĆE MINISTARSTVA DRŽAVNE IMOVINE ZA 2017. ministarstvo državne imovine klasa

  17. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. 18. Ministarstvo hrvatskih branitelja. 19. Ministarstvo zdravstva. 20. Ministarstvo državne imovine.«. Članak 5. Članak 4. mijenja se i glasi: »Državne upravne organizacije jesu: 1. Središnji državni ured za šport. 2. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. 3.

 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i …

  ministarstvo drŽavne imovine strateŠki plan. ministarstva drŽavne imovine za razdoblje 2020. - 2022. zagreb, ožujak 2019.

 • 00206BB7F220201112162031

  Ministarstvo državne imovine donijelo mjere za korisnike stanova i garaža u Zagrebu i zakupnike poslovnih prostora i kampova u vlasništvu RH Pandemija COVID – 19 uzrokovala je ozbiljnu javnozdravstvenu krizu koja je ostavila, još uvijek, nesagledive posljedice na građane, društvo i gospodarstvo u cjelini, kao i potres koji je zadesio

 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i … ministarstvo državne imovine klasa

  16.10.2020. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - klasa 8; 21.02.2020. - Stručni referent - klasa 5; 03.01.2020. - Prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 20; 16.10.2019.

 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne

  Klasa: 022-03/17-03/10 Urbroj: 50301-26/23-17-2 Zagreb, 26. siječnja 2017. Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU DRŽAVNE IMOVINE. Unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Ministarstvo državne imovine – ukupno:

 • REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE

  oduzetu imovinu i informatiëku potporu, Glavno tajništvo Ministarstva državne imovine. Rok za prijavu na Oglas bio je 8 dana, a zadnji dan za predaju prijava bio je 22. svibanj 2018. godine. Odlukom Ministra državne imovine KLASA: 112-03/18-01/21, URBROJ: 536-02- 01/01-18-03 od 11. svibnja 2018. godine, imenovanaje Komisija za provedbu

 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i … ministarstvo državne imovine klasa

  KLASA: 041-01/18-01/20 URBROJ: 613-02-01-18-6 Zagreb, 27. studenoga 2018. O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI MINISTARSTVA DRŽAVNE IMOVINE ZA 2017. S A D R Ž A J stranica I. MIŠLJENJE 1 II. PODACI O MINISTARSTVU 5 Djelokrug i unutarnje ustrojstvo 5 Planiranje i izvršenje plana 6 Ministarstvo je poduzimalo aktivnosti radi utvrđivanja

 • Ministarstvo državne imovine Republike Hrvatske – Wikipedija ministarstvo državne imovine klasa

  MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 Na temelju odredbe članka 40., vezano uz odredbu članka 54. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18.) i Odluke ministra, KLASA: 940-06/16-04/50, URBROJ: 536-03-01-03/01-19-11 od 9. listopada 2019. Ministarstvo državne imovine objavljuje:

 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i …

  - da je Ministarstvo državne imovine ishodilo od Grada Zagreba, Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove i temeljem elaborata RN 45/2019 k.o. Črnomerec, Rješenje KLASA: UP/I 932-07/19/02/1519, URBROJ: 251-15-05-

 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne

  MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREÐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KLASA: 371-01/19-04/369 URBROJ: 531-536-03-01-01/01-20-14 Zagreb, 28. rujna 2020. Na temelju Clanka 4., Elanka 9. stavka 2. i Elanka 37. stavka 4. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine", br. 52/18.) ministar donosi ODLUKU

 • REPUBLIKA HRVATSKA, OIB:52634238587, MINISTARSTVO … ministarstvo državne imovine klasa

  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

 • Zakon o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu

  Ministarstvo državne imovine obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje, raspolaganje, stjecanje i prodaju državne imovine i koordinaciju upravljanja, raspolaganja, stjecanja i prodaje imovine u vlasništvu Republike Hrvatske koja je u nadležnosti drugih središnjih tijela državne uprave i drugih tijela, odnosno pravnih osoba osnovanih posebnim zakonima, koji su imatelji

 • Images of Ministarstvo državne imovine Klasa ministarstvo državne imovine klasa

  Places Directory Results for Ministarstvo Državne Imovine – Ministerio Apostolico Ebenézer - Grupo de Jovens. Ministarstvo Državne Imovine. Government Organization. Ministarstvo Državne Uprave i Lokalne Samouprave. Government Building. Ministarstvo Financija. Local Business.

 • Ministarstvo Državne Imovine | Ministerio Apostolico ministarstvo državne imovine klasa

  MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 Na temelju Odluke ministra državne imovine Klasa: 940-06/18-07/836, Urbroj: 536-03-01-01/11-18-01 od 13. studenog 2018, Ministarstvo državne imovine objavljuje: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 5/18 R. br. Oznaka stana Adresa stana

 • Registar državne imovine - Državni ured za upravljanje ministarstvo državne imovine klasa

  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb Tel: 01 3782 444 (centrala prostorno uređenje i graditeljstvo) Tel: 01 6346 286 (centrala državna imovina) Fax: 01 3772 822 Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8:00-16:00 OIB: 95093210687 MB: 2831317