group-enr-blog.fr

Skip to content

GROUP'Enr

Accueil

ina bmw nagradna igra 2018


najnovije vijesti e varaždin


masaža poklon bon


max factor akcija


ovlaživač zraka akcija


montažne drvene kuće


maja šuput porn


njuskalo nekretnine prodaja kuca


dobriša cesarić esej


salomon speedcross 3 akcija


 • 2 z.k. uloška na jednoj čestici ?! - Stvarno pravo ne postoji zk uložak
  Pozdrav, Kao što naslov kaže, pronašli smo stan (u zgradi izgrađenoj šezdesetih godina) koji ima sve što želimo, osim jedne stvari - ZK uloška. Kako ne znamo apsolutno ništa o tim stvarima pokušavamo prikupiti što više informacija i saznati što i kako dalje. Pročitali smo dosta postova po forumim
 • 2 z.k. uloška na jednoj čestici ?! - Stvarno pravo ne postoji zk uložak
  Croatian term or phrase: broj katastarske čestice i zemljišno-knjižni uložak: Netko je to preveo ovako: Broj katastarske čestice - Numb.for the notice of assessment zemlji no-knji ni ulo ak - Land register volume Budući da mi je taj prijevod sumnjiv molim za stručno mi ljenje
 • Postoje okolnosti koje iskljucuju krivicnu odgovornost
  I-1/92 i I-523/92 (a ne zemljišno knjižnom odjelu) vidljivo je da je HBOR zatražio upis založnog prava na nekretninama označenim kao k.č. br. 824, upisanim u z.k. ul. 11. i 3537 k.o. Dugo Selo a ne na nekretnine k.č. br. 824/3 i k.č. br. 824/5 k.o. Dugo Selo II kojih je Liston bio vlasnik.
 • broj katastarske čestice i zemljišno-knjižni uložak
  ©2014-2020 - Ministarstvo pravosuđa i uprave te Državna geodetska uprava. Sva prava pridržana. Izjava o pristupačnosti.. Sadržaj aplikacije isključiva je odgovornost Ministarstva pravosuđa i uprave te Državne geodetske uprave i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih …
  Poštovani! Može li mi netko pojasniti što znače točno brojevi u z.k. ulošku npr.(5/21, 1/10), znam da su to suvlasnički udjeli, ali što točno znači prvi, a što drugi broj..? Jeli se u online zemljišnoj knjizi mogu vidjeti ostali suvlasnici? U online zemljišnoj knjizi primjetila sam da su neke čes
 • Kupnja stana za koji ne postoji ZK uložak - Stvarno …
  Primjer uloška u prijepisu – ZK br. 1, vidi stranicu 12 Kad zemljišna knjiga uopće ne postoji, praksa je pokazala da čak i nacrti budućih uložaka zemljišne knjige mogu poslužiti kao
 • Zk uložak sa više čestica - Izvanparnični postupci
  Ne postoji jedinstvena evidencija o imovini osoba iz koje bi se mogli ishoditi takvi podaci pa je iz tog razloga potrebno obratiti se nadležnom sudu, odnosno Područnom uredu za katastar gdje bi se eventualna nekretnina trebala nalaziti kako bi se izvršio uvid na temelju imena i prezimena ostavitelja, odnosno provjeriti je li isti upisan u evidencijama naslova.
 • ZK izvadak preko sustava e-Građani (Vijesti by forumaši
  Uvidom u zemljišne knjige na dan 06.06.2018. godine utvrđeno je za da k.č.br. 3091, k.o. Bedekovčina ne postoji ZK uložak, a za k.č.br. 3092, k.o. Bedekovčina osnovan je ZK uložak dana 22.03.2018. godine te je kao vlasnik upisana REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO VODNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM HRVATSKIH VODA, u dijelu 1/1 sa zabilježbom da je u
 • Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i
  ZK uložak: 24 18.06.2010 Politiöka opéina/opština Katastarska opéina/opština. SARAJEVO SP SARAJEVO- Zemljišnoknjižni izvadak Popisni list O Z NAKA NE K RET NINA ma 86 Primjedba Preuzeto dana 27.06.2008.god. iz Zk.ul. 710 KO Sarajevo- Mahala CXXXVI Zabilježeno je da je zgrada sagradena na k.é. 803 etažirana. Zemljišnoknjižni uložak
 • Da li znate šta je ZK izvadak? - AREA Nekretnine ne postoji zk uložak
  ne, trebaš pogledati što piše u povjesnom stanju u zk. ulošku. digitalizacija je zapravo prepisivanje zem.knjige u računalo, i referent koji je prepisivao tvoj zk uložak, je iz nekog razloga otvorio još jedan. mi ovdje nismo telepati, pa ti ne možemo reći zašto.
 • Kad te u "uređenoj državi" reketare HBOR, Općinski sud i ne postoji zk uložak
  ne, trebaš pogledati što piše u povjesnom stanju u zk. ulošku. digitalizacija je zapravo prepisivanje zem.knjige u računalo, i referent koji je prepisivao tvoj zk uložak, je iz nekog razloga otvorio još jedan. mi ovdje nismo telepati, pa ti ne možemo reći zašto.
 • ZK izvadak preko sustava e-Građani (Vijesti by forumaši ne postoji zk uložak
  ZK izvadak ili zemljišnoknjižni izvadak je jedini dokaz o vlasništvu Vaše nekretnine ili nekog drugog prava koje može biti predmetom upisa u zemljišnu knjigu. Izvadci iz zemljišne knjige imaju status i dokaznu snagu javnih isprava. ZK izvadak se sastoji od tri dijela List A – posjedovnica ili popisni list u kojem je upisana nekretnina, odnosno […]
 • )j,J ne postoji zk uložak
  Kad se u službenoj potvrdi navode podaci o izbrisanom upisu koji pravno više ne postoji (npr. o prijašnjem vlasniku, o izbrisanom založnom pravu), to se u njoj mora izričito navesti. Članak 48. (1) Podaci koji se ne razabiru iz same glavne knjige već iz urudžbenoga brojevnika, popisa zemljišta ili osoba ili iz drugih pomagala, mogu se
 • Bedekovčina • Općina Bedekovčina
  Molim pomoć oko slijedeće situacije. Vlasnik više zemljišnih čestica želi prodati jednu česticu (zemljište). Sve čestice su upisane u jedan ZK uložak. Pretpostavljam da bi čestica koja se prodaje trebala biti izdvojena iz tog (zajedničkog) ZK uloška i otvoriti vlastiti uložak kako bi novi vlasnik
 • Vodič za rješavanje imovinskopravnih odnosa na ne postoji zk uložak
  Dobrodošli. Hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na njima ima višestruke zadaće od kojih su najvažnije uspostava sigurnosti u pravnom prometu nekretnina i zaštita prava upisanih u registre .Sustav registriranja nekretnina i prava na njima u Republici Hrvatskoj temelji se na dva registra – katastru i zemljišnim knjigama.