group-enr-blog.fr

Skip to content

GROUP'Enr

Accueil

dm nagradna igra 2019


games


sveučilište u zagrebu rektorova nagrada


sonik nagradna igra 2019


hotel toplice čatež akcija


igračke akcija konzum


yisk popust


studentske udruge sveučilište u zagrebu


poklon krštenje


izvučeni brojevi loto 7/39


 • Hrvatski jezik – Wikipedija
  padeži u hrvatskom jeziku
  participi u latinskom jeziku - Anglizmi u hrvatskome jeziku - Konstrukcije u latinskom jeziku - Padeži u labirintu - Riječi u rečenici (padeži)
 • Hrvatski padeži, Hrvatska gramatika padeži, padeži i
  Padoše mi na pamet padeži. Njih smo nekad naučili, i uz tablicu množenja bili su bitna stepenica za stjecanje kasnijih znanja o riječima i brojkama, ili kako su nam učitelji, a i roditelji, rekli: to se mora znati „u po(la) dana i noći“.
 • Padeži u bosanskom jeziku Flashcards | Quizlet
  padeži u hrvatskom jeziku
  Deklinacija ili arh. sklanjanje (u lingvistici) je promjena imenskih riječi po padežima.Dio gramatike koji proučava različite oblike riječi naziva se morfologija.. Imenske riječi u srpskom jeziku su imenice, zamjenice, pridjevi i brojevi.Zajedno sa glagolima, imenske riječi čine grupu promjenljivih vrsta riječi (od deset vrsta riječi u srpskom jeziku pet su promjenljive, a pet
 • Koji su padeži u ruskom jeziku? - RTL ŽIVOT I STIL
  padeži u hrvatskom jeziku
  Padeži. Padeži su različiti oblici iste riječi koji ovise o službi te riječi u rečenici i o njezinu odnosu s drugim riječima u rečenici. U hrvatskom je jeziku sedam padeža, a njihovi su nazivi - nominativ (N), genitiv (G), dativ (D), akuzativ (A), vokativ (V), lokativ (L) i instrumental (I).
 • Gramatika hrvatskoga jezika – Wikipedija
  Gramatika hrvatskoga jezika, u širem smislu, uključuje skup normi u hrvatskom standardnom jeziku (pravogovorne, pravopisne, gramatičke i leksičke) koje se odnose na pisanje, govor, riječi, njihovo značenje i odnose među raznim riječima, itd.
 • Padeži u srpskom jeziku - Edukacija
  U hrvatskom jeziku. U hrvatskom jeziku padeži se odnose na imenice, pridjeve, brojeve i zamjenice. Padežni odnosi izriču se padežnim nastavcima i naglaskom. Prema odnosu na druge riječi u rečenici padeži se dijele na: nezavisne (samostalne) u standardnom hrvatskom: nominativ i vokativ. zavisne (kose)
 • Padeži | Lektire.hr
  U engleskom jeziku mogu se izraziti svih sedam padeža kao i u našem jeziku: Primjer: Jednina: 1. pad. A teacher had a book. (neki učitelj je imao knjigu) 2. pad. The book of the teacher was big. (knjiga tog učitelja bila je velika) 3. pad. We went to the teacher. (otišli smo učitelju) 4. pad. And we asked the teacher. (i zapitali smo učitelja) 5. pad. Teacher, is your book big
 • Vrste riječi - Hrvatska školska gramatika
  Padeži u srpskom jeziku Stranci koji uče srpski jezik kažu da su im padeži najveći problem. U srpskom jeziku ih ima sedam i zaista je teško za nekog ko, recimo, dolazi iz jezičkog govornog područja gde padeži uopšte ne postoje, da razume njihovu ulogu, a kasnije i da ih sve zapamti.
 • Videos of Padeži u Hrvatskom jeziku
  U standardnom hrvatskom jeziku tako tradicionalne gramatike navode sedam morfoloških padeža. Od toga se dativ od lokativa razlikuje kod imenica samo naglaskom i to samo kod veoma malog broja riječi, npr. dativ jd. grâdu, lokativ jd. grádu. Jasnije se lokativ od dativa razlikuje po prijedlozima s kojima se redovito koristi: na, o, po, pri, prema i u. Razlika dativa i lokativa je i u navezcima pridjevskih riječi …