group-enr-blog.fr

Skip to content

GROUP'Enr

Accueil

dukat nagradna igra dobitnici


iskon internet


lesnina namještaj akcije


gif


pauza hr popust


poba klik


hp našice radno vrijeme


horoskop za siječanj 2018


tečajna lista kalkulator pbz


zagorje com vijesti


 • pravosudje.ba | Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove
  Za elektroničko podnošenje prijedloga za upis predviđeno je plaćanje sudske pristojbe u iznosu umanjenom 50% u odnosu na propisanu sudsku pristojbu za podnošenje prijedloga za upis (članak 7., Zakona o sudskim pristojbama („Narodne novine“, broj 118/2018.). Potrebna dokumentacija Za upis prava vlasništva nekretnine na temelju ugovora
 • PROBLEMI S UPISOM NEKRETNINE U ZEMLJIŠNE KNJIGE? Evo …
  prijedlog za upis vlasništva u zemljišne knjige obrazac 2018 Završetkom pilot projekta, odnosno od 15. ožujka 2017. godina e-podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige omogućen je u cijeloj Hrvatskoj. Time će se prvenstveno ubrzati postupak, ali i olakšati građanima korištenje svih postupaka.
 • Upis zgrada u zemljišne knjige do 29. prosinca
  Prijedlog za upis odnosno prijedlog za uknjižbu prava vlasništva treba sadržavati oznaku zemljišnoknjižnog suda kojemu se podnosi, ime, prezime, adresu i OIB osobe u čiju korist se treba provesti upis i osobe protiv koje se upis provodi, te broj zemljišnoknjižnog uloška, ime katastarske općine i oznaku čestica upisanih u
 • pravosudje.ba | Zemljišne knjige
  Uknjižba – upis prava vlasništva može se izvršiti u Gruntovnici (Zemljišnoknjižnom odjelu građanskog općinskog suda) koji je nadležan za područje na kojem se nekretnina nalazi. Vlasništvo se može steći na temelju više različitih pravnih poslova, sudskom odlukom ili temeljem zakona, pa se tako i uknjižba može izvršiti po više različitih osnova, za što su Vam potrebni
 • Središnji državni portal - Upis prava vlasništva
  Zemljišne knjige. 08.05.2018. Upis u zemljišne knjige Za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu ili drugog prava potrebno je zemljišnoknjižnom uredu predati prijedlog (zahtjev) za upis i potrebne isprave koje trebaju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 • Uknjižba prava vlasništva u zemljišne knjige - Odvjetnik
  Ukoliko se radi o dokazivanju prava vlasništva na stan onda je stranka dužna donijeti ili stari zemljišnoknjižni izvadak ili prijedlog za upis vlasništva iz kojeg se jasnovidi kad je stranka podnije zahtjev za upis vlasništva. DOKUMENTI KOJE IZDAJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNE EVIDENCIJE . 1.
 • UPIS ETAŽNOG VLASNIŠTVA (VLASNIŠTVA POSEBNOG DIJELA
  prijedlog za upis vlasništva u zemljišne knjige obrazac 2018 Ovdje međutim treba provjeriti cjelokupni pravni slijed, jer je vrlo vjerojatno moguće da je isti nedostatan i da dokumentacija koju posjedujete nije dovoljna za upis vašeg prava vlasništva u zemljišne knjige, radi čega vam savjetujem svakako se obratiti stručnoj osobi radi pregleda dokumentacije koju posjedujete i radi poduzimanja
 • Prijedlog za upis ili ispravni postupak? - Stvarno pravo
  D. Kontrec, Upis etažnog vlasništva (vlasništva posebnog dijela nekretnine) u zemljišnoj knjizi Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. (1991) v. 30, br. 1, 703-724 (2009) 707 u zemljišnoj knjizi, da je taj problem pokušao riješiti uspostavom posebne zemljišne knjige etažnog vlasništva, knjige E, koja, međutim, nije zaživjela u
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povezivanju
  Moj otac upisan je u posjedovni list koji se izdaje u Područnom uredu za katastar. Međutim, za čestice koje su navedene u posjedu u zemljišnim knjigama koje se vode kod općinskog suda označeni su za mene nepoznati vlasnici, koji zemlju nikada nisu koristili. Otac je preminuo i ja sam jedini nasljednik. Na koji način se … Usklađivanje stvarnog stanja s pravnim u zemljišnim knjigama
 • Novi zakon maksimalno skraćuje rok upisa u zemljišne
  Poštovani, Djedu je temeljem Ugovora o diobi iz 80-tih godina pripala jedno zemljište, međutim nikada mu nije uknjižio tj nije se upisao u zemljišne knjige. Djed je umro nedavno a ja sam njegov jedini nasljednik.U ostavinskom postupku utvrđeno je kako to zemljište predstavlja njegovo vanknjižno v
 • STJECANJE VLASNIŠTVA Što je to knjižno, a što vanknjižno
  1. prijedlog za upis s popisom priloga, 2. nacrt rješenja, 3. uputu za popunjavanje obrasca. Članak 5. Prijedlog za upis mora se dostaviti u dovoljnom broju primjeraka za svakog predlagatelja te za sud u četiri primjerka, a po jedan primjerak za svaku osobu na koju se odnosi provedeni upis u
 • pravosudje.ba | Zemljišne knjige
  prijedlog za upis vlasništva u zemljišne knjige obrazac 2018 Pogreška u upisu (Gž-63/10-2) Predbilježba ugovora o kupoprodaji (14 Gž-1021/10-2) Predbilježba prava vlasništva nekretnine prodane strancu (Gž-1011/04) Sadržaj rješenja o upisu (Gž-266/10) Nevaljani upis u zemlijšne knjige (Gž-2272/12) Tabularna isprava za upis prava vlasništva (Gž-3740/11) Zabilježba predugovora u ZK (Gž-1021
 • Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (kupoprodaja
  Pogreška u upisu (Gž-63/10-2) Predbilježba ugovora o kupoprodaji (14 Gž-1021/10-2) Predbilježba prava vlasništva nekretnine prodane strancu (Gž-1011/04) Sadržaj rješenja o upisu (Gž-266/10) Nevaljani upis u zemlijšne knjige (Gž-2272/12) Tabularna isprava za upis prava vlasništva (Gž-3740/11) Zabilježba predugovora u ZK (Gž-1021