group-enr-blog.fr

Skip to content

GROUP'Enr

Accueil

vremenska prognoza kaštela


ljekarna poklon za bebe


portal požega 034


kraš nagradna igra


htnet


cache:http://hr.n1info.com/n1-uzivo


prodaja televizora akcija


kino tuškanac blagajna


novak đoković


pošta zadar


 • ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - Pročišćeni tekst - 07 - … zakon o parničnom postupku 2011 pročišćeni tekst

  * Pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku sadržava, odnosno upućuje na: - Zakon o preuzimanju Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91.) od 8. listopada 1991., koji je stupio na snagu 8. listopada 1991., i kojim se preuzima Zakon o parničnom postupku (Sl. …

 • Zakon o parničnom postupku - pročišćeni tekst

  ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020)

 • DOSTAVA PREMA ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU …

  Za pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku u .pdf formatu kliknite ovdje (777KB, potreban Adobe Acrobat Reader 4.0 ili noviji) * NOVI TEKST, ISPRAVLJENE SU NEKE GREŠKE, NOVI SADRŽAJ I POVEZNICE! * (još neke uočene sitnije greške su ispravljene, a rade i linkovi na sadržaju - …

 • Zakon o parničnom postupku - Zakon.hr zakon o parničnom postupku 2011 pročišćeni tekst

  GPPNet - studentski Internet projekt - http://gpp.pravo.hr Zakon o parničnom postupku - pročišćeni tekst 2 D I O D R U G I - TIJEK POSTUPKA .. 28

 • ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU č ć

  Zakon o parničnom postupku, XXIV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Autor/i: Siniša Triva, U ovom se izdanju objavljuje redakcijski pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku prema stanju nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku od 13. kolovoza 2019. (NN 70/19), što je zahtijevalo i odgovarajuće

 • Zakon o parničnom postupku, XXIV - Narodne novine

  Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 137. sjednici održanoj 11. listopada 2011. utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku. Pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku obuhvaća Zakon o parničnom postupku, objavljen u SL SFRJ, br. 4/77. i 36/77.

 • ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - Pročišćeni tekst - …

  ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU Pročišćeni tekst Glava jedanaesta DOSTAVA PISMENA I RAZMATRANJE SPISA Način dostave Član 133. Pismena se dostavljaju preko pošte ili preko određenoga sudskog službenika, odnosno sudskog namještenika, preko nadležnoga tijela uprave, preko javnoga bilježnika ili neposredno u sudu.

 • ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU (redakcijski pročišćeni tekst …

  Zakon o parničnom postupku (Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 02/2007, 84/2008, 96/2008, 123/2008, 57/2011 i 148/2011pročišćeni tekst) temeljni je izvor parničnog procesnog prava. Zakon o parničnom postupku posljednjih godina je više puta mijenjan s ciljem da se

 • Zakon o parničnom postupku - Hrvatska gospodarska komora

  ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - pročišćeni tekst - D I O P R V I - OPĆE ODREDBE 4. Glava prva - OSNOVNE ODREDBE 4. Glava druga - NADLEŽNOST I SASTAV SUDA 5. 1. Zajedničke odredbe 5. 2. Nadležnost sudova u sporovima s međunarodnim elementom 7. 3. Stvarna nadležnost 7.

 • ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU FBiH - ADVOKAT

  ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU FBiH Prečišćen tekst Prečišćeni tekst sadrži: tekst Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03), koji je stupio na snagu 05.11.2003. godine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“, br. 73/05, 19/06) i Zakon o izmjenama i

 • GPPNet - Zakon o parničnom postupku zakon o parničnom postupku 2011 pročišćeni tekst

  NAPOMENA: Prema čl.117 iz Izmjena 70/19, dio izmjena se odnosi i na postupke u tijeku pa tu verziju Zakona o parničnom postupku pogledajte ovdje, a Zakon o parničnom postupku bez izmjena iz NN 70/19 sa sudskom praksom pogledajte ovdje.. ZAKON.HR O PARNIČNOM POSTUPKU . Dio prvi OPĆE ODREDBE Glava prva OSNOVNE ODREDBE. Članak 1. (NN 117/03). Ovim se Zakonom uređuju …

 • Zakon o parničnom postupku - pročišćeni tekst

  zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 137. sjednici održanoj 11. listopada 2011. utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku. Pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku obuhvaća Zakon o parničnom postupku, objavljen u SL SFRJ, br. 4/77. i 36/77. (ispr.) te njegove izmjene i dopune objavljene u SL SFRJ,