group-enr-blog.fr

Skip to content

GROUP'Enr

Accueil

stanovi prodaja njuškalo


zadruga uzivo live


crno jaje


poklon kozmetika


varazdin stari grad


loto 7 sistem


popust na bijelu tehniku


statistika loto 6 45


hrvtaski jezični portal


kada je u konzumu popust za umirovljenike


 • Trgovačko pravo – Wikipedija

  Zakon o trgovačkim društvima, Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka Ustavnog suda RH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19. (dalje: ZTD i Zakon). Po opsegu i predmetu uređenja značajni zakoni rijetko su bili na snazi (u primjeni) dulje od dvadeset godina

 • zakon o trgovačkim društvima - narodne-novine.nn.hr

  Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. i 118/03.) Nedovršeni članak Trgovačko pravo koji govori o pravu treba dopuniti. prema pravilima Wikipedije

 • Zakon o trgovačkim društvima - Narodne novine

  NARODNE NOVINE D.D. Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb OIB 64546066176 telefon: +385 1 6652 777 telefaks: +385 1 6652 770. kontakt: nn@nn.hr tehnička podrška: webmaster@nn.hr www.facebook.com www.youtube.com

 • Dobrodošli • Narodne novine d.d.

  Pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima obuhvaća Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93.) te njegove izmjene i dopune objavljene u »Narodnim novinama«, br. 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00.

 • Zakon o trgovačkim društvima - Narodne novine

  zakon o trgovačkim društvima narodne novine

  (1) Pravo na obeštećenje priznaje se radniku koji je bio u radnom odnosu u trgovačkim društvima iz članka 1. ovoga Zakona od 8. listopada 1991. do 21. listopada 2002. i koji je najmanje pet godina u istim trgovačkim društvima radio izložen azbestu odnosno njegovu nasljedniku (u daljnjem tekstu: radnik).

 • Zakon o trgovačkim društvima - RRiF

  zakon o trgovačkim društvima narodne novine

  Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr. Predgovor. Zakon o trgovačkim društvima donesen je na sjednici Hrvatskoga sabora 23. studenoga 1993., objavljen je u Narodnim novinama br. 111/93 od 15. prosinca 1993. te je

 • ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA | ZAKONI - Narodne Novine

  Izjava o zaštiti privatnosti NARODNE NOVINE D.D., Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb, 64546066176, (dalje: “Narodne novine“ ili “mi“) obrađuju osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.nn.hr u skladu s važećim propisima kojima Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19

 • ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA | ZAKONI - Narodne Novine

  Službeni pročišćeni tekst Zakona sadrži Zakon o trgovačkim društvima objav¬ljen u NN-u 111/93 od 15. prosinca 1993., stupio na snagu 1. siječnja 1995. te odredbe propisa kojima je mijenjan: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima objavljen u NN-u 34/99 od 9. travnja 1999., stupio na snagu 17. travnja 1999., Vjerodostojno tumačenje čl. 2., 7. i 8.

 • Knjige u izdanju NN-a • Narodne novine d.d.

  zakon o trgovačkim društvima narodne novine

  Uz Zakon o trgovačkim društvima, Zakonom o sudskom registru, Pravilnikom o upisu u isti, Zakonom o Narodne novine, 2013., str. 1.-14. 3. Narodne novine broj 159/13, u nastavku rada ZOKI . 8 nad kreditnom institucijom kao dioničkim društvom. Stoga bi se odluka o pokretanju

 • Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d

  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA. Članak 1. U Zakonu o trgovačkim društvimaNarodne novine«, br. 111/93., 34/99. i 52/00.) u članku 2. stavku 2. riječ: »i« zamje­njuje se zarezom, a iza riječi: »odgovornošću« briše se točka i dodaju riječi: »i gospodarsko interesno udruženje«.

 • Zakon o trgovačkim društvima – II - Narodne novine

  O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA. Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. travnja 2019. Klasa: 011-01/19-01/73 Urbroj: 71-06-01/1-19-2 Zagreb, 15. travnja 2019. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v