group-enr-blog.fr

Skip to content

GROUP'Enr

Accueil

tracking


vjeronaučni portal osmi razred


hžpp


westy štenci na poklon


spar nagradna igra 2018 dobitnici


airwaves nagradna igra


desigual akcija


grudnjaci akcija


loto 7 39 arhiv


money heist


 • Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu

  Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi 2001-2019 Zakon o upravnim pristojbama 2014-2017

 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne

  Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN, broj 145/10)– stupio na snagu 1. siječnja 2011. - opći propis i Uredba o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN, broj 55/11), Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike …

 • Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom

  zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom u vlasništvu rh

  Temeljem u lipnju 2018. godine donesenog Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/2018.)2, pokrenula se izrada Nacrta prijedloga Strategije upravljanja državnom imovinom za sedmogodišnje razdoblje te se u odnosu na Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike

 • Novi Zakon o upravljanju državnom imovinom - Državne

  14. lipnja 2018. na snagu je stupio Novi Zakon o upravljanju državnom imovinom i donio bitne iskorake u upravljanju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Novim se Zakonom osigurava pravni okvir koji će omogućiti učinkovito upravljanje i otkloniti mnoge administrativne prepreke te olakšati donošenje odluka. Zakonom o upravljanju državnom imovinom uređuju se načela upravljanja i

 • Uredba o načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu

  zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom u vlasništvu rh

  Zakonom o upravljanju državnom imovinom (Nar. nov., br. 52/18) uređuju se načela upravljanja i dokumenti upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, način i uvjeti upravljanja dionicama i poslovnim udjelima, nekretninama i pokretninama koje čine državnu imovinu, nadležnosti i ovlasti Ministarstva državne imovine u upravljanju državnom imovinom te druga pitanja s tim u svezi.

 • Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu

  Strategija se izrađuje sukladno člancima 8. i 9. Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 145/10 i 70/12), te članka 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11 i 22/12). Strategija određuje srednjoročne ciljeve i smjernice za upravljanje imovinom u vlasništvu Republike

 • Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH

  – zamjena nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske s nekretninama u vlasništvu drugih osoba, te – kupnja nekretnina u korist Republike Hrvatske. (2) Ostali oblici raspolaganja nekretninama prema Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon), uredit će se posebnom uredbom

 • MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE

  Postupci započeti po odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, br. 145/10. i 70/12.) i Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13., 18/16. i 89/17.

 • Images of Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom …

  (1) Ovim se Zakonom uređuje upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: državna imovina), utvrđuju se pojavni oblici državne imovine, načela upravljanja državnom imovinom, dokumenti upravljanja državnom imovinom, način i uvjeti upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima koji čine državnu imovinu u trgovačkim društvima, način i uvjeti …

 • Zakon o upravljanju državnom imovinom 2010-2013 - Zakon.hr

  zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom u vlasništvu rh

  – zamjena nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske s nekretninama u vlasništvu drugih osoba, te – kupnja nekretnina u korist Republike Hrvatske. (2) Ostali oblici raspolaganja nekretninama prema Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon), uredit će se posebnom uredbom

 • Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu

  O PROGLAŠENJU ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM. Proglašavam Zakon o upravljanju državnom imovinom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2010. godine. Klasa: 011-01/10-01/156. Urbroj: 71-05-03/1-10-2. Zagreb, 17. prosinca 2010. Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r. ZAKON. O UPRAVLJANJU