group-enr-blog.fr

Skip to content

GROUP'Enr

Accueil

hž popust studenti


išleri natašine slastice


kuhala za vodu akcija


chia sjemenke akcija


hrvatska lutrija loto 7 39


kodovi za popust


nagradna igra 24sata dobitnici


požeška kronika rođenih


piccadilly club nagradna igra


njus auti


 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u čl. 30. daje slijedeću definiciju prava vlasništva: Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako …

 • UPIS ETAŽNOG VLASNIŠTVA (VLASNIŠTVA POSEBNOG DIJELA

  zakon o vlasništvu etažiranje etaŽiranje ZAŠTO JE POTREBNO ETAŽIRATI Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96) stupio je na snagu 1. siječnja 1997., upravo kad i Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96).

 • Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu

  Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004

 • Uporabna dozvola - hr.fido.pravo

  Poštovani,imam komplicirani slučaj,za Vas vjerojatno čest i uobičajen.Evo ovako:kuća je izgrađena sa gradevinskom dozvolom,nema uporabnu dozvolu ,sagrađena na tuđoj parceli uz suglasnost.Nije etažirana i nema okućnicu.U praksi ,bivši suprug i ja smo izvanknjižni vlasnici a …

 • Etažiranje zgrade | Zapad Stan

  Prema Zakonu o vlasništvu, vlasništvo nad posebnim cjelinama (stanovi, garaže, lokali) može se protezati i na kućne vrtove. Znači da oni prema Zakonu imaju legalitet. Okućnica ili vrt oko stanova u prizemlju mora biti projektom označena i izvedena na taj način da je jasna i logična pripadnost tom stanu.

 • Etažiranje kod kuće koja je podijeljena - Stvarno pravo

  O VLASNIŠTVU. Član 17. Sadržaj prava vlasništva (1) Vlasništvo je stvarno pravo, koje vlasniku daje ovlaštenje da slobodno i po svojoj volji stvar posjeduje, koristi i da s njome raspolaže, a svakoga od toga prava isključi u granicama određenim zakonom. (2) Svako je dužan da se uzdržava od povrede prava vlasništva druge osobe. Član 18

 • » Etažiranje | Ri-19

  zakon o vlasništvu etažiranje 4. zakon. Stjecanje prava vlasništva na nekretnini temeljem ugovora o kupoprodaji Sklapanjem ugovora o kupoprodaji ne znači da ste postali vlasnikom nekretnine. Naime, pravo vlasništva nekretnine ne stječe se automatski, nego upisom u zemljišne knjige i to temeljem isprava koje ispunjavaju sve opće i posebne pretpostavke propisane zakonom

 • Etažiranje kuće i okućnice - Stvarno pravo - Legalis

  zakon o vlasništvu etažiranje ETAŽIRANJE – KAKO DO USPJEŠNOG UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU I. Uvod Ništa s nama ne počinje, niti s nama završava. Stoga je ovaj članak dijelom posvećen Primjena Zakona o vlasništvu na dijelovima zgrada Zakon o prometu zemljišta i zgrada iz 1954. godine (čl. 7.) i Zakon o nacionalizaciji

 • Images of Zakon o Vlasništvu Etažiranje

  Suvlasnica sam kuće s još 2 suvlasnika. Kuća ima 3 stana. Nije etažirana. Ja sam nasljednik prvobitnog vlasnika. Suvlasništvo je nastalo prije puno godina prodajom dijelova kuće ( stanova), a upis u gruntovnicu je izvršen u idealnim dijelovima. Tavan koristi isključivo vlasnik stana u potkrovlju,

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

  O PROGLAŠENJU ZAKONA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE. Proglašavam Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2013. godine. Klasa: 011-01/13-01/192. Urbroj: 71-05-03/1-13-2. Zagreb, 18. srpnja 2013. Predsjednik