group-enr-blog.fr

Skip to content

GROUP'Enr

Accueil

p20 pro akcija


bmw nagradna igra


tommy nagradna igra 2019


poklon za kuma na svadbi


www.ledo nagradna igra


poklon za 50 rođendan muškarcu forum


porec wetter


ambijenta namještaj akcija


bez računa se ne računa 2018 nagradna igra hrvatska lutrija


knjiga za poklon


 • Zakon o trgovačkim društvima - izmjene i dopune 2019

  Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (Propis, 08.07.2019) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Propis, 19.04.2019) Temeljni kapital prema Zakonu o trgovačkim društvima (Poduzetničko računovodstvo) Trgovačko društvo, društva osoba i društva kapitala (Poduzetničko
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

  Dr. sc. Marko Ivkošić: Društvo s ograničenom odgovornošću u svjetlu novele Zakona o trgovačkim Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 57, 2/2020, str. 551-583 provedbe propisa iz Novele ZTD-a, istodobno s njom, 20. travnja 2019. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudskom registru7 kojim se uređuje
 • DRUšTVo S oGRANIČENoM oDGoVoRNošĆU U SVJETLU NoVELE ZAKoNA …

  zakon o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima
  O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA. Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine. Klasa: 011-01/15-01/113 Urbroj: 71-05-03/1-15-2 Zagreb, 1. listopada 2015. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima objavljen je u Narodnim novinama br. 40/19 od 19.4.2019., te je stupio na snagu 20.4.2019. Cilj navedenih izmjena i dopuna je osuvremenjavanje, olakšavanje i unaprjeđenje osnivanja trgovačkih društava u Hrvatskoj.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima Zakonom se osuvremenjuje i olakšava osnivanje d.o.o. i j.d.o.o. u Republici Hrvatskoj, omogućava se lakši izlazak s tržišta društava kapitala te se u hrvatski pravni sustav prenose odredbe Direktive (EU) 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

  zakon o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima
  Izmjenama se uvodi mogućnost osnivanja društva s ograničenim odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću kao najčešćih oblika trgovačkih društva, tzv. osnivanjem na daljinu, odnosno mogućnošću osnivanja d.o.o.-a putem internetske stranice trgovačkog suda.
 • Izmjene Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom

  zakon o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima uvodi mogućnost osnivanja društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) putem internetske stranice trgovačkog suda. Razlog za to je rasterećenje administrativnog poslovanja.
 • Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima | seminari

  Stručni članak - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima 2009. – II dio (odredbe o organima d.d.-a)
 • Zakon o trgovačkim društvima - Hrvatsko zakonodavstvo

  Stručni članak - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima 2009. – III dio (izmjene statuta i pravila o ništetnosti odluka glavne skupštine d.d.-a, izmjene odredbi o d.o.o.-u)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

  zakon o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima
  Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (Propis, 08.07.2019) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Propis, 19.04.2019) Temeljni kapital prema Zakonu o trgovačkim društvima (Poduzetničko računovodstvo) Trgovačko društvo, društva osoba i društva kapitala (Poduzetničko
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

  O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA. Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 26. ožujka 1999. Broj: 081-99-693/1 Zagreb, 1. travnja 1999. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON
 • Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske - Osnivanje

  - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. br. 34/99.) od 9. travnja 1999., stupio je na snagu 18. travnja 1999. - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. br. 118/03.) od 24. srpnja 2003., koji je stupio na snagu 1. kolovoza 2003., a primjenjuje se od 1. siječnja 2004.
 • KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA …

  zakon o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 40/19) 23.04.2019. U Nar. nov., br. 40/19 od 19.4.2019. objavljen je Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 20.4.2019., osim čl.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

  Stručni članak - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima 2009. – IV dio (izmjene u pravilima o povezanim društvima, o pripajanju društava, prijenos propisa EU)